Pie de Imprenta

Editor

Werner & Mertz GmbH

Rheinallee 96
655120 Mainz, Alemania
Teléfono: +49 6131 964-01

Registro Mercantil n°.: AG Mainz, HRB 74
N° de IVA: DE149064223

Gerente

Reinhard Schneider

Persona de contacto para consultas en la página web

Helena Casanovas Prunera
Teléfono: +34 934863604
E-Mail: bufalo@werner-mertz.com

Planteamiento, diseño y realización

Scholz & Volkmer GmbH
Schwalbacher Straße 72
65183 Wiesbaden
Teléfono: +49 611 180990
E-Mail: office@s-v.de
Web: www.s-v.de

Asistencia técnica

Knecht GmbH
Gaulsheimer Straße 16
55437 Ockenheim
Teléfono: +49 6725 30140
E-Mail: info@knecht-online.de
Web: www.knecht-online.de

ELi vaidluste lahendamine

Euroopa Komisjon pakub platvormi tarbijavaidluste veebipõhiseks lahendamiseks: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Meie e-posti aadressi leiate eespool esitatud õiguslikust teatest.

Me ei soovi ega ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbijavaidluste lahendamise üksuses.

Vastuväite esitamine reklaami saatmisele e-kirja teel

Käesolevaga esitame vastuväite impressumis avaldatud kohustuslike kontaktandmete kasutamisele soovimatu reklaami ja teabematerjalide saatmiseks. Selle veebisaidi operaatorid jätavad endale õiguse võtta soovimatu reklaami (nt rämpsposti) saatmise korral õiguslikke meetmeid.